Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

 

Nama                                    : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si
Jabatan                                 : Bappeda Prov Kepala. Sulsel
Golongan                              : Pembina Utama Madya, IV/d
NIP                                      : 19660919 198603 1 003
Tempat Tgl Lahir                    : Bontonompo, 19 September 1966.
Pendidikan Umum Terakhir      : S2 UNHAS (Administrasi, Publik) Makassar Tahun2001
Jenis Kelamin                        : Laki - laki.
Agama                                 : Islam.
No. dan Tgl SK Jabatan          : 821-2/2555/BKD-01/I/2002

Selengkapnya...

Sekretaris

 

Nama                                   : Ir. H. Nimal Lahamang, M. Si
Jabatan                                : Sekretaris.
Golongan                              : Pembina Tk. I / IV b
NIP                                      : 19620422 199103 1 006.
Tempat Tgl Lahir                    : Ujung Pandang , 22 April 1962.
Pendidikan Umum Terakhir     : S2 UNHAS ( Manejemen Perkotaan) Tahun 2003.
Jenis Kelamin                        : Laki - laki.
Agama                                  : Islam.
No. dan Tgl SK Jabatan          : .

Selengkapnya...

Kabid. Pemerintahan,Sosial Dan Budaya

 

 

Nama                                     : Drs. Andi Irawan Bintang, MT.
Jabatan                                  : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial & Budaya Bappeda Prov. Sulsel.
Golongan                               : Pembina TK 1./IV.B.
NIP                                       : 19640217 198903 1 010.
Tempat Tgl Lahir                     : Yogyakarta / 17 Februari 1964.
Pendidikan Umum Terakhir       : S2 Institut Teknologi Bandung 1996.
Jenis Kelamin                         : Laki - laki.
Agama                                  : Islam.
No. dan Tgl SK Jabatan           : 

Selengkapnya...

Hak Cipta © 2017 Bappeda Sulsel. Semua Hak Dilindungi.
Website Resmi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan